Alexander Zemlinsky

14/10/1871 Vídeň, 15/03/1942 Larchmont, USA  

Alexander Zemlinsky, rakouský skladatel, dirigent a pedagog, se učil hrát na klavír od 4 let. V deseti letech se stal členem sboru v synagoze a později i jeho varhaníkem. Hru na klavír a kompozici vystudoval na konzervatoři ve Vídni. Během svého života vystoupil z židovské obce, stal se svobodným zednářem, a nakonec konvertoval k protestantismu. Společně s Arnoldem Schönbergem, svým budoucím švagrem, napsal první operu Sarema (premiéra 1897). O 3 roky později uvedla vídeňská Dvorní opera operu Es war einmal … (Bylo, nebylo…). Od téhož roku působil jako dirigent v Carltheater, Theater an der Wien, Lidové opeře a Dvorní opeře ve Vídni. V letech 1911-1927 se stal hudebním ředitelem Nového německého divadla v Praze, kde uvedl mj. definitivní verzi své opery Šaty dělají člověka (Kleider machen Leute), ale také v německých překladech Smetanovu Hubičku, Dvořákova Jakobína či Janáčkovu Její pastorkyni, ve světové premiéře nastudoval Schönbergovo Očekávání (Erwartung). Poté se přesunul do Berlína, hostoval i u různých evropských orchestrů. Po nástupu vlády nacionálních socialistů v roce 1933 se Zemlinsky vrátil do rodné Vídně, odkud ale nakonec v roce 1938 uprchl do New Yorku. Podlomené zdraví mu neumožňovalo výraznější uměleckou činnost a v březnu 1942 zemřel. V posledních desetiletích 20. století došlo ke znovuojevení jeho děl, například Der Traumgörge, Eine florentinische Tragödie, Der Zwerg, Der Kreidekreis nebo Der König Kandaules.

Spolupráce a podpora

Organizátor

S podporou

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Spolupráce

Partner koncertu

Mediální partner

Mediální partner

Mediální partner

Mediální partner

Mediální partner

Kontaktujte nás

Povinné údaje