Festival: Zemlinsky 150

Alexander Zemlinsky

#cool
#festival
#světová premiéra

Program festivalu: 

Koncert 1: Zemlinsky–Brahms–Berg
8.10. 2021, 18:00, Národní muzeum – České muzeum hudby
Koncert 2: Zemlinsky–Schönberg–Berg
9.10. 2021, 11:00, Státní opera
Koncert 3: Zemlinsky-Schönberg
9.10. 2021, 19:00, Národní muzeum – České muzeum hudby
Koncert 4: Zemlinsky–Mozart
10.10. 2021, 11:00, Židovské muzeum -  Španělská synagoga
Koncert 5: Zemlinsky150
10.10. 2021, 19:00, Státní opera 

Termíny

předchozí další
Pá 8. 10.
18.00
Zemlinsky–Brahms–Berg
#dramaturgický úvod
So 9. 10.
11.00
Zemlinsky–Schönberg–Berg
#dramaturgický úvod
So 9. 10.
19.00
Zemlinsky–Schönberg
#dramaturgický úvod
Ne 10. 10.
11.00
Zemlinsky–Mozart
#dramaturgický úvod
Ne 10. 10.
19.00
Zemlinsky150
#premiéra
předchozí představení další představení

Dirigent, skladatel a pedagog Alexander Zemlinsky působil v Praze jako šéf opery Nového německého divadla v letech 1911 až 1927 a dovedl tuto scénu k mnoha mezinárodním úspěchům. Rozšířil její repertoár, řadu děl uvedl ve světové premiéře - jako například monodrama Arnolda Schönberga Očekávání, které opět zazní ve Státní opeře v listopadu 2021. Během jeho uměleckého vedení se uváděla rovněž díla Ernst Křenka, Paula Hindemitha, Ericha Wolfganga Korngolda či Franze Schrekera. Vedle toho se mu podařilo přivést do Prahy význačné umělce a umělkyně své doby, k nimž náleželi Maria Hussa, Paul Pella, Friedrich Schorr, Leo Slezak, Richard Tauber či Lotte Lehmann. Roku 1933 musel Zemlinsky prchnout z Berlína, kde tehdy působil, nejprve do Vídně a následně do do Spojených států.  

U příležitosti 150. výročí Zemlinského narození, které oslavíme 14. října 2021, se uskuteční ve dnech 8. – 10. října 2021  festival k jeho poctě. Ve světové premiéře bude 10. října ve Státní opeře uvedena jeho opera Malva na motivy povídky Maxima Gorkého, v instrumentaci Antonyho Beaumonta. V rámci festivalu proběhnou také čtyři komorní koncerty, na nichž zazní jak skladby Zemlinského, tak i jeho současníků a skladatelů, kteří mu byli osobně blízcí. Koncerty se budou, vedle Státní opery, konat v Českém muzeu hudby a pražských synagogách. Interprety budou Karl-Heinz Steffens a jeho přátelé, Sbor a Orchestr Státní opery, sólisté Opery, Zemlinsky kvartet a zahraniční hosté. Koncertům budou předcházet dramaturgické úvody a přednášky Antonyho Beaumonta, který studiu osobnosti Alexandra Zemlinského věnoval celý svůj profesní život.

KONCERT 1: Zemlinsky – Brahms – Berg
8. 10. 2021, 18.00, Národní muzeum - České muzeum hudby 
Karl-Heinz Steffens & Friends
klarinet: Karl-Heinz Steffens 
piano: Michal Friedlander
violoncello: Claudio Bohórquez
program:
Johannes Brahms: Trio pro klarinet, violoncello a klavír v a moll, op. 114
Alban Berg: Čtyři kusy pro klarinet a klavír, op. 5
Alexander Zemlinsky: Trio d moll op. 3 pro klarinet, violoncello a klavír, op. 3

KONCERT 2: Zemlinsky – Schönberg – Berg
9. 10. 2021, 11.00, Státní opera 
Orchestr Státní opery
Mezzosoprán: Štěpánka Pučálková

Dirigent: Karl-Heinz Steffens
program: 
Alban Berg:Tři kusy z Lyrické suity
Alexander Zemlinsky: Šest zpěvů podle básní Maurice Maeterlincka op. 13
Arnold Schönberg: Komorní symfonie č. 1 pro 15 sólových nástrojů op. 9

KONCERT 3: Zemlinsky– Schönberg
9. 10. 2021, 19.00, Národní muzeum - České muzeum hudby
Zemlinsky Quartet
Mezzosoprán: Markéta Cukrová
program:  
Alexander Zemlinsky: Smyčcový kvartet č. 2, op 15
Arnold Schönberg: Smyčcový kvartet č. 2, op 10 

KONCERT 4: Zemlinsky– Mozart
10. 10. 2021, 11.00, Španělská synagoga
Zemlinsky Quartet
program:  
Alexander Zemlinsky: Smyčcový kvartet č. 3, op 19
Wolfgang Amadeus Mozart: Smyčcový kvartet C dur,  "Disonantní" 

KONCERT 5: Zemlinsky150
10. 10. 2021, 19.00, Státní opera
Sbor Státní opery
Orchestr Státní opery

Dirigent: Karl-Heinz Steffens
program:
světová premiéra
Alexander Zemlinsky: Malva (fragment opery), instrumentace Antony Beaumont
Malva: Jana Sibera
Jacob: Josef Moravec
Wasili: Jiří Hájek 
Alexander Zemlinsky: Hochzeitsgesang (Svatební zpěv), moteto pro kantora, smíšený sbor a varhany
Alexander Zemlinsky: Frühlingsglaube (Víra jara) a Geheimnis (Tajemství) pro smíšený sbor a smyčcový orchestr
Alexander Zemlinsky: Lyrická symfonie

soprán: Johanni van Oostrum
baryton: Michael Nagy

V rámci festivalu se představí tělesa Zemlinsky Quartet, Karl-Heinz Steffens a přátelé, Sbor a Orchetstr Státní opery. 

Dirigent: Karl-Heinz Steffens

Sólisté Opery: Jana Sibera, Josef Moravce, Jiří Hájek
Hosté Opery: Michal Friedlander, Claudi BohorquezMarkéta Cukrová, Štěpánka Pučálková, Johanni van Oostrum, Michael Nagy

Čestný host: Antony Beaumont

Dramaturgie: Kai Hinrich Müller

Spolupráce a podpora

Organizátor

S podporou

Spolupráce

Partner koncertu

Partner koncertu

Partner koncertu

Partner koncertu

Kontaktujte nás

Povinné údaje